Onderzoek naar het industrieel erfgoed bij het stadhuisplein in Eindhoven, gemeente Eindhoven

Hollandia archeologen Rotterdam heeft de archeologen van Bodac uit Schijndel geassisteerd bij een archeologisch opgraving aan het Stadshuisplein in Eindhoven, gemeente Eindhoven. Hier heeft men een waterberging aangelegd die overtollig hemelwater tijdelijk moet opslaan. De waterberging ligt op een plaats waar in de 19e/20e eeuw textiel- en vleesverwerkingsfabrieken hebben gestaan. Bij de aanleg van de waterberging zijn de funderingsresten van deze gebouwen tevoorschijn gekomen. De in de grond achtergebleven resten geven een indruk van het industrieel erfgoed in Eindhoven. Al voor de opkomst van Philips kende de stad  productieplaatsen met een industrieel karakter. Van huisnijverheid was geen sprake meer.

De aangetroffen archeologische resten wijzen ook op grootschalige productie. In de ondergrond waren veel verschillende putten en kelders aanwezig en de zwaar uitgevoerde funderingen toonden aan dat deze veel gewicht moesten dragen. Te denken valt aan metalen machines of hoge schoorstenen. Geprobeerd wordt om de archeologische resten inzichtelijk te houden zodat deze de geïnteresseerden herinneren aan de industriële geschiedenis van de stad.