Archeologische waardestelling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het rivierengebied, 2020-2021

In het rivierengebied, gelegen tussen Nijmegen en Rotterdam, is het waterschap rivierenland voornemens om natuurvriendelijke oevers aan te leggen om de biodiversiteit te stimuleren en de slootkanten voor verschillende dieren toegankelijker. Onder leiding van Tijhuis ingenieurs voert Hollandia archeologen het archeologisch (voor)onderzoek uit. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of de graafwerkzaamheden archeologische vindplaatsen gaan bedreigen. Daarop kunnen in een vroeg stadium maatregelen getroffen worden om de archeologische resten te behouden.

De ondergrond in het rivierengebied bestaat uit voormalige stroomgordels die het gebied hebben doorsneden. Rivierlopen waren aantrekkelijke vestingsplaatsen vanwege de hogere ligging en de toegankelijkheid over water. De oevers van de rivier en het komgebied werd gebruikt als weidegrond of om gewassen op de verbouwen.

Het project is in 2020 opgestart en zal naar verwachting in 2021 worden voltooid.

UA-140642606-1