Archeologische opgraving (variant archeologische begeleiding) Dorpskerk Voorschoten, mei 2019

In verband met een uitbouw aan de Dorpskerk in Voorschoten heeft Hollandia archeologen de aanleg van funderingspalen archeologische begeleid. Op de plaats van de uitbouw werd een kerkhof verwacht. Op een dieper niveau bevindt zich bovendien oude duinen op een strandwal, waar vanaf het neolithicum op gewoond kon zijn. 

Bij het uitgraven van 24 casings ten behoeve van de funderingspalen van het nieuwe gebouw bleek de ondergrond tot 1,45-2,2 m onder het maaiveld (0,1-0,95 m -NAP) geroerd te zijn. Het veronderstelde kerkhof is geruimd, vermoedelijk in de 19e eeuw toen het huidige kerkgebouw werd gebouwd. Slechts gefragmenteerde resten waren nog in de ondergrond overgebleven. Onder het geroerde zandpakket waren geen aanwijzingen voor oudere bewoning op het oud duinniveau.

Het archeologische onderzoek was daarmee afgerond.