Archeologische opgraving Bosscheweg 23 in Tilburg, maart 2020.

Aan de Bosscheweg 23 heeft Hollandia archeologen op het achterterrein een archeologische opgraving uitgevoerd. Graafwerkzaamheden die plaatsvonden zijn direct gecombineerd met archeologische onderzoek. Het onderzochte gebied bevindt zich op de flank van een dekzandplateau, dat zich in de laatste ijstijd (Weichselien) heeft gevormd. De hoger gelegen dekzandgronden, op het plateau maar ook binnen het gebied met welvingen, waren in het verleden aantrekkelijke vestigingsplaatsen. In de ondergrond kunnen nederzettingsresten uit de periode late prehistorie tot en met late middeleeuwen verwacht worden. Daarnaast kan het gebied in de late prehistorie tot en met moderne tijd in gebruik zijn geweest als landbouwgrond. De Bosscheweg is een medio 19e eeuws aangelegde doorgaande weg van Tilburg naar Berkel-Enschot. In de 19e eeuw was het onderzoeksgebied landbouwgrond en in bezit van de in Loven woonachtige landbouwer Verhoeven. Dit voormalige buurtschap is tegenwoordig uitgegroeid tot een woonwijk en industriegebied. Daarbij zijn historische kenmerken, zoals de parochiekerk, inmiddels verdwenen.

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen oudtijdse resten aangetroffen. De oorspronkelijke enkeerdgrond, met potstalmest aangereikte zandgrond, bleek reeds in de 20e/21e eeuw vergraven te zijn geweest.